บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  ในวันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00-20.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [12/07/2555 ,08:07:03]   
  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  ในวันพุธที่  18  กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00-20.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [12/07/2555 ,08:07:30]   
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในวันจันทร์ที่  16  กรกฎาคม  2555 เวลา  15.00 -21.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [12/07/2555 ,08:07:27] 
  ประกาศตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่  8 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 -21.30 น. ห้อง Ph.d.  3  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [02/07/2555 ,15:07:58] 
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  วันจันทร์ที่  9  กรกฎาคม  2555  เวลา  08.00 -21.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [02/07/2555 ,15:07:05] 
  ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยงบประมาณปี 2555 นิสิตระดับปริญญาเอก
ขอให้นิสิตระดับปริญญาเอกที่มีรายชื่อในประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย งบปี 2555 ให้จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงวดที่ 1

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [11/06/2555 ,14:06:39] 

    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422