บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 ห้องสอบ Ph.d.3  คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [20/03/2555 ,10:03:06]   
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 24 มีนาคม 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตระดับปริญญาโท ในวันเสาร์ที่  24  มีนาคม 2555  ห้องสอบ  Ph.d.3  คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [20/03/2555 ,10:03:28]   
  ประกาศผลการพิจารณาหัววิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เข้าประขุมเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [28/02/2555 ,13:02:44] 
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
v>

ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรเศราฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ในระหว่างวันที่ 5  กุมภาพันธ์ พ.. [02/02/2555 ,15:02:02] 

  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรเศราฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ในระหว่างวันที่ 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255.. [02/02/2555 ,15:02:40] 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ของบริษัท ปตท.
ด้วยบริษัทปตท. มีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับป.โท และป.เอก  ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ [01/02/2555 ,12:02:46] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422