ขอเชิญชวนร่วมงาน "โครงการ MBS Festival 2016" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)