การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดาว์โหลดแบบ *.pdf ไฟล์  ขนาด 4.81 Mb.
   คลิ๊กเพื่อโหลด 

ดาว์โหลดแบบ *.doc ไฟล์  ขนาด 271 Kb.
   คลิ๊กเพื่อโหลด 

ดาว์โหลดแบบ *.html ไฟล์  
   หน้าที่ 1  |  หน้าที่ 2

ดาว์โหลดแบบ *.html ไฟล์  (เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด)
   หน้าที่ 1  |  หน้าที่ 2

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม