สำหรับศิษย์เก่า
 
 สมาคมศิษย์เก่า สำเภาฟ้า
     ประวัติความเป็นมา
    ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
    เว็บไซต์ศิษย์เก่า
    ข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษา
    รายชื่อบัณฑิตและที่อยู่ผู้ประกอบการของบัณฑิตคณะฯ รุ่นปีการศึกษา 2556-2557
    ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ
    เอกสารประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ
    รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา-ปีการศึกษา-2559
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    เว็บสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    เว็บศิษย์เก่า มมส

 
 ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา
      ประกาศทุนการศึกษา-ปีการศึกษา-2559
      ประกาศทุนการศึกษา-ปีการศึกษา-2558
      ประกาศทุนการศึกษา-ปีการศึกษา-2557
      ประกาศทุนการศึกษา-ปีการศึกษา-2556       
      ประกาศทุนการศึกษา-ปีการศึกษา-2555
   
       

       


 
 สถิติบัณฑิตคณะฯ
    สถิติบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
 เอกสารออนไลน์
    ใบรับรองคุณวุฒิ ข้าราชการครู
    ใบรับรองคุณวุฒิ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422