เกี่ยวกับ บุคลากรคณะ


ณิชาพร ฤทธิบูรณ์
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
Office :
คณะการบัญชีและการจัดการ (ที่ตั้งใหม่)
ชั้น 1 ห้องสำนักงาน
โทรศัพท์ :
043-754333 ต่อ 3432
E-mail :
praney_r@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
 
หน้าที่รับผิดชอบ
  กิจการนิสิต, ทุน, ฝึกงาน
   
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
ประวัติการทำงาน
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัทเอ็กโซติกส์ ฟูดส์ 2. นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นักวิชาการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. พนักงานการศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
การอบรม/สัมมนา
  -
   
 


 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422