เกี่ยวกับ บุคลากรคณะ


ชุมพล งามเลิศ
ชุมพล งามเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office :
Acc.Biz. ชั้น1
โทรศัพท์ :
0910137828
E-mail :
chumpon.n@acc.msu.ac.th
เว็บไซต์ :
-
 
หน้าที่รับผิดชอบ
  - งานกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)
- เอกสารขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
- งานด้านพัฒนานิสิต

   
วุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   
ประวัติการทำงาน
  -
   
การอบรม/สัมมนา
 
   
 
ติดต่อผ่าน Facebook

 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422