เกี่ยวกับ บุคลากรคณะ


สุทัศน์ คมขำ
สุทัศน์ คมขำ
นักวิชาการศึกษา
Office :
คณะการบัญชีและการจัดการ (ที่ตั้งขามเรียง) ชั้น1
โทรศัพท์ :
0-4371-1415, 0-4375-4333 ต่อ 3402
E-mail :
thudsuhansome@hotmail.com, suthud.k@acc.msu.ac.th
เว็บไซต์ :
-
 
หน้าที่รับผิดชอบ
  งานกิจการและสวัสดิการนิสิต
- เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
- งานทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
- งานทุนการศึกษา ( แหล่งทุนภายนอกและภายใน )
- งานวินัยนิสิต
- งานปรึกษา ดูแล ควบคุม และดำเนินกิจกรรมนิสิต
- งานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
ประวัติการทำงาน
  -
   
การอบรม/สัมมนา
 
   
 


 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422