ข่าวและกิจกรรม HOTNEWS

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab0.php on line 4 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab0.php on line 4

หัวเรื่องข่าว

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส.ให้สัมภาษณ์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3


 
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส.ให้สัมภาษณ์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตัวแทนนิสิตของคณะฯ ได้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อันดับคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ในระบบ Admission  ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากที่สุดอันดับที่ 1 ของประเทศ มากกว่า 1,405 คน  และระบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้โดย คุณชญตร์ มุกดาหาร พร้อมทีมข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อัครเดช ฉวีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ได้มอบของที่ระลึกจากทางคณะการบัญชีและการจัดการ แก่ทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และฝ่ายข่าวสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด/ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   14/06/2559 ,13:06:33
 รายละเอียดโดย   ศูนย์บริการวิชาการ
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  93  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422