ข่าวและกิจกรรม HOTNEWS

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 570 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 570
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab0.php on line 4 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab0.php on line 4

หัวเรื่องข่าว

คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่   10  พฤศจิกายน  2559 ผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี  
กล่าวต้อนรับ คุณพงศ์วราวุฒิ  หมื่นยุทธิ  ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ร่วมร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
และพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ผู้สอน  ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า  ชั้น2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด/ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   11/11/2559 ,09:11:14
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  191  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกท์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422