ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab1.php on line 4 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab1.php on line 4

หัวเรื่องข่าว  

ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ภาคเรียนที่ 1/2559


รายละเอียดข่าว

ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ภาคเรียนที่ 1/2559

 

 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

..นิสิตชั้นปีที่ 2 บัญชีบัณฑิตทุกๆ ท่านให้นิสิตลงเรียนวิชา 0031003 English for Specific Purposes (ภาษาอังกฤษบังคับ) เพิ่มเติมโดยเลือกจากกลุ่มที่กำหนดให้ลงโดยสำนักศึกษาทั่วไป ส่วนนิสิตสาขาอื่นๆ จะได้เรียนในภาคเรียนถัดไป..

..สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์จะสำรองที่นั่งเพื่อลงทะเบียนเรียนแก้ F, W หรือตามเก็บรายวิชาที่เรียนไม่ตรงตามแผน นิสิตสามารถมากดบัตรคิวและดำเนินการมาสำรองที่นั่งได้ในช่วงการลงทะเบียนช่วงที่ 2 **สำหรับนิสิตที่ไม่สามารถลงทะเบียนตามกลุ่มเรียนของตนเองได้สามารถมาติดต่อเคาส์เตอร์งานวิชาการได้ทุกช่วงการลงทะเบียน (ไม่ต้องกดบัตรคิว)

**กรุณาตรวจสอบปฏิทินการศึกษาในเว็ป http://reg.msu.ac.th ก่อนการลงทะเบียน**

 

รายละเอียดดังเว็บไซต์ด้านล่างนี้ :

 

http://www.mbs.msu.ac.th/th/NewsEvent/learn1_2559/

 
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   17/07/2559 ,15:07:35
 รายละเอียดโดย   สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  11795  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   เฉลิมพล ชนะมินทร์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422