ข่าวและกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165

หัวเรื่องข่าว

โครงการจิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม


รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 สาขาวิชาบริหารการเงิน  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “จิตอาสาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม”
ณ  วัดป่าบุพนิมิต  บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยการนำของอาจารย์ ดร.ชินภัทร  คันธพนิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาบริหารการเงิน  เนื่องจากอาชีพทางด้านการเงิน เป็นอาชีพที่ล่อแหลมต่อการคดโกงได้ง่ายหากเกิดความโลภและขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ดังนั้นโครงการที่จัดขึ้นนี้จะเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่ตัวนิสิตเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ชีวิตในอนาคต

ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์ปัญญา  พันตจิตโต  ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น” พร้อมทั้งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตสาขาวิชาการบริหารการเงิน ชั้นปีที่ 1 และ 2ได้ร่วมกันกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้า  ถวายสังฆทานและบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบบริเวณวัด
   ประมวลภาพ

 

Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to
 ประกาศเมื่อ   27/04/2559 ,09:04:43
 ภาพโดย   สำนักกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   วัลภ์วดี มณีโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป            อ่านทั้งหมด  74  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.นริศรา แก้วสุรินทร์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422